کیش رنت کار

لیست اجاره ماشین در جزیره کیش

آستون مارتین

12.000.000

تومان/روزانه
رزرو به صورت تلفنی
تحویل در محل مورد نظر شما
بیمه خسارت و امداد رسانی
داشتن گواهینامه معتبر الزامی است

هیوندای آزرا

1.200.000

تومان/روزانه
رزرو به صورت تلفنی
تحویل در محل مورد نظر شما
بیمه خسارت و امداد رسانی
داشتن گواهینامه معتبر الزامی است

کامارو کروک

4.000.000

تومان/روزانه
رزرو به صورت تلفنی
تحویل در محل مورد نظر شما
بیمه خسارت و امداد رسانی
داشتن گواهینامه معتبر الزامی است